Netwerkorganisatatie

De noordelijke regio-van West-Friesland, Friesland, Groningen en Oostfriesland tot Denemarken en Polen bezit een rijke en unieke historie, die vanaf de vroege Middeleeuwen tot ontplooiing kwam en tot en met de Hanzetijd toonaangevend was in het Europa van toen. Een vlak, in verhouding dichtbevolkt gebied, waar landbouw, visserij en hoogwaardige ambachten de basis hebben gelegd voor een ongekend bloeiende handel, resulterend in een welvaart, slechts overtroffen door de Gouden Eeuw.

De Stichting Interregionale Interculturele Interactie rekent het tot haar opdracht, om omstandigheden te scheppen,waarbinnen het mogelijk wordt mediaprojecten te realiseren, die een stimulans voor de noordelijke regio betekenen en resulteren in hoogwaardige werkgelegenheid in diverse sectoren. Het uitgangspunt is om de bevolking van de noordelijke regio zeer nauw te betrekken bij de projecten en te bewegen de in privébezit zijnde cultuurhistorische elementen uit de oude doos tevoorschijn te halen en te ontsluiten voor een groter publiek en zo actief mee te werken aan het  creëren en behouden van ons noordelijk cultureel erfgoed.

Kortom de Stichting Interregionale Interculturele Interactie is een netwerkorganisatie waarin zelfstandige vaklieden werkzaam kunnen zijn.

22 November 2017