Niet Bonafide Verklaard

Niet Bonafide Verklaard
Thans heet gij Nederlanders, maar gij zijt het niet, slechts in naam. Rechten bestaan er niet voor den arbeider, alléén plichten. Slechts in twee gevallen komt gij als staatsburger in aanmerking: als uwe zonen worden opgeroepen voor den dienst in het leger en als de deurwaarder komt om uwe belasting te halen. Zoo vaak men in aanraking komt met de bekende formule: in naam des konings! – is dit steeds niet aangenaam – wordt uw boeltje verkocht – wordt ge ‘thuis uitgezet.

In naam des Konings!.
Nijbeets, mei 1890
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
22 November 2017