Archeologische Informatiepunten

Het AIP Dollardboezem is door Duits-Nederlandse samenwerking tot stand gekomen, waarin aan Duitse zijde de Ostfriesische Landschaft participeert. Dit AIP kon worden gerealiseerd dankzij  bijdragen van Interreg IVa, Provincie Groningen, de gemeente Oldambt en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het AIP.

 

Op 17 februari 2010 om 12:00 uur ondertekenden de Gemeinde Saterland en de Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans in het gebouw van de EDR in Bad Nieuweschans een samenwerkingsovereenkomst. Dit samenwerkingsverband moest leiden tot de realisering van een Historisch Informatiepunt (HIP) over het Johannieter kloosterwezen in Noordwest-Europa bij de Johanniter-Kapelle in Bokelesch en een Archeologisch Informatiepunt (AIP) over de Dollardboezem in de Oude Remise te Bad Nieuweschans. De EDR wil grensoverschrijdende projecten stimuleren en is de belangrijkste financier voor beide projecten.