Fotografie en Video op Locatie

Fotografie Anton Tiktak, Arte del Norte

Fotografie is eigenlijk niets anders dan het spelen met licht, de juiste keuze van de lens en het daarbij hehorende standpunt. Bij documentaire objectfotografie ga je uit van objecten in hun natuurlijke omgeving en probeer je eventueel met aanvullend licht in de kleurtemperatuur van die natuurlijke omgeving een kunstzinnige weergave te realiseren. Bij erfgoed komt daar vooral ook de goede smaak bij kijken op basis van kennis van de historie en de tijd waarin het erfgoedobject werd gebruikt.

In bijna alle Groninger musea, in het bijzonder de borgen gaan we terug naar de renaissance, de barok en de romantiek. Het is evident dat de wijze van fotograferen aansluit bij de cultuur uit die tijd. Een constante hoge kwaliteit – zowel technisch als artistiek – moeten een indruk achterlaten, die bezoekers naar erfgoedorganisataties zullen weten te verleiden.
Nu de fotografie van ‘Toptienen’ nagenoeg is afgerond blijkt, dat er behoefte is aan een tweede of derde ronde. Een aantal instellingen hebben reeds een ‘Toptwintig’, of ‘Topdertig’ aangevraagd en Arte del Norte haakt daar graag op in.

 

 

 

18 November 2017