AIP Oost-Fivelingo

Samenstelling Anton Tiktak

In bewerking

Met medewerking van

Henny Groenendijk, archeoloog van de provincie Groningen

Henk Bolt, amateurarcheoloog

Jaap Boersma, voormalig archeoloog van het Groninger Musem

Egge Knol, historicus van het Groninger Museum

Otto Knottnerus, historisch sociloog

Medewerkers van de archeologische dienst van de Ostfriesische Landschaft

Medewerkers van de Universiteit van Groningen

20 March 2023