Geast fan Clarus Campus

De ‘Geast fan Clarus Campus’. Hij is de alter ego van een monnik in het Cisterciënzer klooster Klaarkamp in Rinsumageest in de buurt van Dokkum. Hij is de tweede zoon van een eigenerfde boer, die als monnik tegen zijn zin in het klooster werd geplaatst. Zijn ouders dachten zich hiermee een plaats in de hemel te kunnen kopen. De zoon vond dat niet zo leuk en hij zag hoe rijke mensen door de kloosterlingen werden omgekocht om bezittingen af te staan aan het klooster. Hij ontpopte zich als een soort van Robin Hood…

Deze film diende als aanzet tot het project Historyclip, waarbij leerlingen van groep acht van de plaatselijke basisschool op zoek zouden moeten naar de ingebrachte schatten en die nu door de vluchtende ‘Geast fan Clarus Campus’ waren verstopt in het land tussen Rinsumageest en Veenwouden.

Naar: