Educatieve projecten

Vanaf de eerste ontstaansgeschiedenis hebben mensen sporen in de regio achtergelaten, die duiden op aanwezigheid en bewoning, sporen die iets vertellen over verplaatsing van de ene plek naar de andere. Soms zijn het primitieve sporen en soms zijn ze minder primitief. Over land en over water. Ieder tijdperk kent zo zijn eigen sporen passend bij de cultuur en technische mogelijkheden van dat tijdperk. Door de eeuwen zijn ze tot een waar spinrag verweven.

Het project ‘Er zit muziek in het Noorden’ is modulair opgebouwd en bestaat uit een aantal deelprojecten – logischerwijs hier sporen genoemd – die alles te maken hebben met de cultuurhistorie en de economie van het noorden. Behalve overkoepelende algemene informatieve hoofdstukken – historie, geologie, geografie, flora en fauna, economie en toerisme – is er bijvoorbeeld het Eala Frya Fresenaspoor uit de tijd van Karel de Grote, een Cisterciënzer monnikenspoor en een Kruisheren monnikenspoor van na 1100 v Christus en een maritiem spoor uit de glorietijd van de handel met de Oostzeelanden: de Hanze.
Het Cisterciënzerspoor Op Zoek naar een Grijs Verleden™ loopt van de provincie Friesland via de provincie Groningen naar het Land Niedersachsen; het Kruisherenspoor van de provincie Groningen naar het Land Nordrhein-Westfalen; en het maritiem spoor gaat over water van Hanzestad Kampen naar Hanzestad Münster (via de Eems) en naar Hanzestad Lübeck in Schleswig-Holstein (via het Skagerrak). In een later stadium worden deze sporen over land en over zee doorgetrokken naar andere Hanzesteden in Noord-Europa en gekoppeld aan andere cultuurhistorische sporen zoals het Toonbeeld der Middeleeuwen™ muziekspoor dat loopt van het Land Niedersachsen naar de provincie Groningen.