Fotoscannen Fraeylemaborg

De provincie Groningen telt 58 erfgoedorganisaties. Alle beschikken over waardevolle objecten, waarvan het goed zou zijn als die voor een breed publiek worden ontsloten.  Erfgoedpartners aan het Lopende diep In Groningen heeft van de provincie opdracht gekregen om een digitaal museum in het leven te roepen. Franjola van Hellemond is als projectleider aangesteld en Arte del Norte in Noordlaren is het uitvoerend orgaan. Zij inventariseren wat waardevol is en zorgen voor de techniek om de objecten op een hoogwaardige manier vast te leggen. Digitaal Erfgoed Nederland resorterend onder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (het ministerie van O C & W) bepaalt daarbij de kwaliteitsnorm van de archivering. Dat geldt vooral voor het vastleggen van historische documenten. De medewerkers van Arte del Norte bewaken de kwaliteit van de fotografie en video. Het geheel van de collectiegroningen.nl gaat aansluiten bij dimcon.nl en musip.nl.

Oud-collega’s zochten elkaar en kwamen tot de conclusie, dat de verschillende wegen die ieder is opgegaan, eigenlijk heel goed verenigbaar zijn. Geen wonder want als collega’s was er al sprake van onderlinge waardering. Zo manifesteert de ene zich als documentair filmer en fotograaf, de ander als studiofotograaf of reprograaf. Eén ding hebben ze allen gemeen: kwaliteit. En zo kan het zijn dat elkaars videoprogramma’s sterk ondersteunend zijn. Wat bij de ene als het ‘in opdracht van’ werken betekent, is bij de ander het ontwikkelen van projecten waarbij video als documentaire een belangrijk ingrediënt is. Dat geldt ook voor fotografie. Het leuke daarbij is, dat dit binnen de netwerkorganisatie Arte del Norte uitgevoerd wordt terwijl de individuele bedrijven worden gerespecteerd.
De samenwerking uit zich vooral in het actuele project ‘Digitaal Museum’. Hierbij wordt er een Internetportaal gebouwd, waarin de collecties van 58 musea in de provincie Groningen samen worden gebracht, Dat houdt in dat ook de individuele websites van de musea onder de paraplu van het dit Digitaal Museum kunnen worden geplaatst en samen de gemeenschappelijk database kunnen vullen of muteren. Foto’s die anders op amateurniveau zijn gemaakt, kunnen voortaan op professioneel niveau worden vastgelegd en gepubliceerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat documenten op DEN-niveau worden gereproduceerd en gearchiveerd. Objecten worden op de manier zoals het hoort als studiofoto gefotografeerd.
Het Digitaal Museum is een initiatief van de provincie Groningen en is uitbesteed aan de Erfgoedpartners van het Museumhuis Groningen. De deelnemers in de netwerlorganisatie Arte del Norte leveren de inhoud en de techniek voor het portaal collectiegroningen.nl.
 –

 

Op de pagina over de netwerkorganisatie Arte del Norte zijn de deelnemers binnen Arte del Norte weergegeven.