Digitale museum

De provincie Groningen telt 58 erfgoedorganisaties. Alle beschikken over waardevolle objecten, waarvan het goed zou zijn als die voor een breed publiek worden ontsloten.  Erfgoedpartners aan het Lopende diep In Groningen heeft van de provincie opdracht gekregen om een digitaal museum in het leven te roepen. Franjola van Hellemond is als projectleider aangesteld en Arte del Norte in Noordlaren is het uitvoerend orgaan. Zij inventariseren wat waardevol is en zorgen voor de techniek om de objecten op een hoogwaardige manier vast te leggen. Digitaal Erfgoed Nederland resorterend onder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (het ministerie van O C & W) bepaalt daarbij de kwaliteitsnorm van de archivering. Dat geldt vooral voor het vastleggen van historische documenten. De medewerkers van Arte del Norte bewaken de kwaliteit van de fotografie en video. Het geheel van de collectiegroningen.nl gaat aansluiten bij dimcon.nl en musip.nl.

Lees meer