Agenda’s

Arte del Norte

Is het uitvoerend orgaan van de stichting Interregionale Interculturele Interactie en is gevestigd in het midden van het werkgebied, in Niehove. Van hieruit worden audiovisuele projecten ontworpen en uitgevoerd in de noordelijke regio, Groningen, Fryslân, Drenthe, Ostfriesland en het Emsland.
In Arte del Norte zijn gespecialiseerde projectmanagers gedetacheerd die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en in staat zijn de beoogde deelprojecten aan te sturen.

Stichting III

De Stichting Interregionale Interculturele Interactie is statutair gevestigd in de stad Groningen en heeft een dagelijks bestuur met vertegenwoordigers uit de drie noordelijke provincies in Nederland en het Land Niedersachsen in Duitsland.